Sashimi 

Raw fish sliced into thin pieces.

sell price:

75

energy:

75 

health:

33 

type:

cooking

Sashimi Metadata

All Stardew metadata tags